Reiko Shadowclaw

A panther hengeyokai ranger.

Description:
Bio:

Reiko Shadowclaw

Grasp of Orcus creationwarrior